فیلم نحوه عملکرد سیستم اطفا FM200

 

دانلود یک فیلم عالی و کاربردی در مورد نحوه عملکرد سیستم های اطفاء حریق از نوع FM 200

پیشنهاد ما به شما: دوره آموزشی ایمنی حریق منطبق بر NFPA 10

 

[views]

 

توری ایمنی و فاصله آن
حتما بخوانید: