مرکز اطلاعات ایمنی، بهداشت و محیط زیست

جدیدترین ها

دوره آنلاین ایمنی جرثقیل سطح دوم

۱۰۰فروش
هر سطح ۵۰
هزار تومان

جدیدترین دوره های ایمنی و بهداشت حرفه ای

۱۸% -
دوره ایمنی جرثقیل سطح دوم

دوره ایمنی جرثقیل سطح دوم

۲۸
۱۷۹۰۰۰تومان
۱۴% -

دوره ایمنی کار در ارتفاع

۲۳
۱۸۹۰۰۰تومان
۳۳% -

آموزش کاربردی نرم افزارهای HSE

۲
۱۴۸۰۰۰تومان

دوره آنلاین ایمنی داربست

۱۰۰فروش
۵۰
هزار تومان

جدیدترین دوره های آفیس