دوره های آموزشی برای آینده شغلی موفق شما

با ما همیشه در اوج باشید

تیم آموزشی تشکیل شده از زبده ترین اساتید

ما خود را به روز می کنیم تا شما به روز بمانید

مرکز اطلاعات ایمنی، بهداشت و محیط زیست

فعالیت این سایت در زمینه ارائه فایل، مقالات، کلیپ های آموزشی و برگزاری دوره های آموزشی حضوری و غیر حضوری در حوزه ایمنی، بهداشت و محیط زیست می باشد.

L02-removebg-preview.png

دوره آنلاین ایمنی جرثقیل سطح دوم

۳۴فروش
۳۵۹۰۰۰
تومان

جدیدترین دوره های مرکز اطلاعات ایمنی، بهداشت و محیط زیست

آینده شغلی خود را با داشتن تخصص تضمین کنید

۲۲% -
دوره ایمنی جرثقیل سطح دوم

دوره ایمنی جرثقیل سطح

۳۴
۳۵۹۰۰۰تومان
۱۸% -

دوره ایمنی کار در ارتفاع

۳۲
۳۱۹۰۰۰تومان
۲۸% -

آموزش کاربردی نرم افزارهای HSE

۵
۲۵۹۰۰۰تومان

دوره آنلاین ایمنی داربست

۱۰۰فروش
۳۵۹۰۰۰
هزار تومان

آخرین فیلم آموزشی

با ما به روز باشید ...

دوره آنلاین ایمنی حریق منطبق بر NFPA 10

۱۰۰فروش
۳۵۹۰۰۰
هزار تومان

آخرین مطالب آموزشی

با ما به روز باشید ...

نظرات دانشجویان مرکز اطلاعات ایمنی، بهداشت و محیط زیست

با ما استاندارد های ایمنی، بهداشت و محیط زیست را یاد بگیرید