ایمنی در پخت قیر و آسفالت

 1. بشکه و دیگ های پخت قیر و آسفالت در مواقع استفاده باید در جای خود محکم شده باشند، به طوری که در حین کار هیچ خطری متوجه افراد نشود.
 2. بشکه و دیگ های پخت قیر و آسفالت در مواقع استفاده باید در خارج از ساختمان و در فضای باز قرار داده شوند. قرار دادن آنها در معابر عمومی ممنوع می باشد.
 3. در موقع کار با دیگ های پخت قیر و آسفالت باید وسایل اطفاء حریق مناسب در دسترس باشد.
 4. شیلنگ مشعل هائی که جهت پخت قیر و آسفالت و نصب ایزوگام به کار می رود باید مورد بازدید قرار بگیرند و محل اتصال آن به مخزن و مشعل با بست به طور محکم مهار شده باشد.
 5. ظروف محتوی قیر داغ، نباید در محوطه بسته نگهداری شود، مگر آنکه قسمتی از محوطه باز باشد و عمل تهویه به طور کامل و کافی انجام گیرد.
 6. کارگرانی که به گرم کردن قیر، پخت، حمل و پخش آسفالت اشتغال دارند باید به دستکش و ساعد بند حفاظتی مجهز باشند. بالا بردن آسفالت یا قیر داغ توسط کارگران از نردبان ممنوع است.
 7. برای گرم کردن بشکه های محتوی قیر جامد باید ترتیبی اتخاذ گردد که ابتدا قسمت فوقانی قیر در ظرف ذوب شود و از حرارت دادن و تابش شعله به قسمت های زیرین ظرف قیر در ابتدای کار جلوگیری به عمل آید.
 8. سطل های مخصوص حمل قیر و آسفالت داغ، علاوه بر دسته ی اصلی باید دارای دسته ی کوچکی در قسمت تحتانی باشند تا عمل تخلیه به راحتی انجام شود.
 9. هنگام حرارت دادن بشکه قیر، باید درب آن کاملا باز باشد، به علاوه درپوش کاملا مناسب و محفوظ و دسته داری باید در دسترس باشد تا در صورت آتش گروفت و شعله کشیدن قیر بتوان فورا با قرار دان آن نسبت به خفه کردن آتش اقدام نمود.
 10. کارگران پخت قیر و آسفالت پس از پایان آسفالت، مجاز به پاک سازی لباسی که بر تن دارند با مواد قابل اشتعال از قبیل بنزین نمی باشند در این گونه موارد ابتدا لباس خود را از تن خارج و سپس در محل مناسب نسبت به نظافت و پاک سازی آن با مواد بی خطر و مناسب اقدام کنند.
 11. درمواردی که با توجه به خطرات موجود بر روی دستگاه، تعداد اتیکت های موردنیاز بیش از ٧ عدد پیش بینی می شود، در مورد خطراتی که از اهمیت کمتری برخوردار بوده و درضمن اتیکت گذاری هم نشده اند، بایستی در کتاب راهنمای همراه ماشین آلات به آنها اشاره شود و همچنین باید از اتیکتی مبنی بر همین مطلب یعنی: “به کتاب راهنمای کاربران مراجعه نمایید.” بر روی دستگاه استفاده نمود.
نحوه تنظیم صندلی
حتما بخوانید: