اصول ایمنی در حفر چاه

حفاری چاه همانند سایر موارد و فعالیت ها دارای اصول ایمنی می باشد که باید این اصول رعایت شوند تا از حوادث مربوط به این فعالیت جلوگیری بعمل آید.

در این پست آموزشی از سایت مرکز اطلاعات ایمنی، بهداشت و محیط زیست اصول ایمنی حفر چاه را براتون آماده نموده ایم:

  1. حفر چاه باید توسط افراد ماهر و مجرب و آشنا به این کار انجام گیرد.
  2. قبل از حفر چاه محل دقیق حفر چاه را بررسی کنید.
  3. دقت کنید تا شعاع سه متری چاه مورد نظر هیچ گونه چاه دیگری نباید حفر شده باشد.
  4. طوقه چینی چاه یکی از مواردی میباشد که اگر رعایت نشود سبب ریزش خواهد شد. طوقه باید باید با آجر و سیمان در عمق ۱۵۰ سانتی متری و در عرض ۸۰ سانتی متر به کار رود.
  5. فاصله چاه از دیواره های جانبی باید حداقل ۳ متر باشد.
  6. حفر چاه در کنار باغچه و یا کاشتن درخت در کنار چاه باعث تخریب آن می شود.
  7. لوله های آب سرد و گرم را از روی دهانه چاه عبور ندهید.
  8. چاه ها باید مجهز به لوله تهویه باشند و این لوله باید به بالاترین نقطه ساختمان انتقال داده شود.
  9. برای این که عمل تهویه بهتر انجام شود سر لوله تهویه را با زانوی ۹۰ درجه L مانند معکوس نماید.
  10. برای جلوگیری از تراوش آب بر دیواره چاه ضروری است  از گلدانی استفاده شود تا آب به مرکز چاه تخلیه شود یا اینکه لوله فاضلاب به مرکز چاه انتقال و از یک زانو ۹۰ درجه استفاده شود و به لحاظ جلوگیری هر چه بیشتر از تراوش آب بر دیواره چاه بهتر است به زانو یک لوله ۶۰ سانتی متری اضافه گردد.
آیین نامه ایمنی افراد دارای اختلال شنوایی در کارگاه ها
حتما بخوانید: