همراهان عزیز مرکز اطلاعات ایمنی، بهداشت و محیط زیست تو این پست بسیار کاربردی استاندارد جابجائی ایمن سیلندرهای گاز رو براتون آوردیم که در ادامه و پائین همین پست می تونید این استاندارد رو دانلود کنید.

هدف از تدوین این استاندارد تعیین الزاماتی برای جابجایی ایمن، استفاده و انبارش سیلندرهای گازهای فشرده دایمی، گازهای مایع شده ،یا محلول می باشد. این استاندارد فقط برای سیلندرهای گاز که حجم آنها از نیم لیتر تا یک و نیم است، کاربرد دارد.

برای کاربردهای ویژه گاز نظیر جوشکاری، غواصی و ایجاد محیط خنثی و …، الزامات دیگری نیز مورد نیاز است و این استاندارد همه آنها را در بر نمی گیرد. روش های تعمیر، نگهداری، علامت گذاری، برچسب گذاری، بازرسی و آزمون دوره ای سیلندرهای گاز که به طور معمول مسئولیت آن بر عهده مالک سیلندر بوده و با نظارت مراجع ذیصلاح می باشد، در دامنه کاربرد این استاندارد نمی باشد.

سیلندرهای گاز فقط باید توسط کارکنانی که آموزش های مناسب را دیده اند ،جابجا شده و مورد استفاده قرار گیرند. الزامات زیر برای همه سیلندرها کاربرد دارد. کاربر مسئولیت دارد از سیلندر گاز و محتوای آن، به طور ایمن استفاده کند. هرگاه که سیلندرها اجاره ای باشند و بر اساس یک برنامه بین توزیع کننده، تامین کننده گاز یا این قبیل موارد مبادله شوند، کاربر موظف است از سیلندرها نگهداری و مراقبت نماید تا از این طریق اطمینان حاصل شود که سیلندر در شرایط ایمن تحویل شده اولیه، برگشت یا تعویض می شود. اگر کاربر در درک احتیاط ها و الزامات مربوط به سیلندرهای گاز، همانطور که در این استاندارد آمده باشد ،مشکل داشته باشد، باید قبل از استفاده، با تامین کننده تماس حاصل نماید. در صورتی که کاربر از سیلندر گاز بطور نادرست استفاده کرده باشد یا صدمه ای به آن وارد شده باشد ،این مورد باید به تامین کننده اطلاع داده شود.

بازرسی جرثقیل مطابق استاندارد OSHA
حتما بخوانید:

کاربر نباید هیچ گونه اقدامی مبنی بر اصلاح، دستکاری، انسداد، حذف یا تعمیر اجزای سیلندر شامل شیر اطمینان، شیر سیلندر، حلقه آزمون مجدد و دیگر ملحقات آن (در صورت وجود)، انجام دهد. کاربر نباید به هر دلیلی رنگ سیلندر را اصلاح یا تغییر دهد مگر اینکه مجوز لازم را از سازمان ذیصلاح دریافت نماید.

دوستان عزیز در ادامه می توانید فایل استاندارد جابجائی ایمن سیلندرهای گاز را از پائین همین پست دانلود کنید.