دستوراالعمل ایمنی جوش آرگون

یکی از مهمترین موارد در بحث ایمنی جوشکاری مربوطه به ایمنی جوشکاری آرگون می شود که در این پست این مطلب را برای شما آورده ایم که امیدواریم برای شما مفید واقع شود.

از باکس پائین می توانید پی دی اف این فایل را دانلود کنید.

  • ازدستکش مخصوص آرگون استفاده نمائید به طوری که بتوانید فیلرهای آن را به راحتی در دست نگه دارید.
  • در هنگام باد گرفتن بر روی قطعه به علت صدای زیاد از گوشی های مخصوص استفاده نمائید.
  • از عینک مخصوص جوشکاری آرگون با نمره ۱۴ استفاده نمائید (درجه تیرگی عینک بر روی آن درج شده است)
  • از ماسک دهانی مخصوص جهت جلوگیری از استنشاق بخارات سمی در هنگام جوشکاریاستفاده نمائید.
  • به علت بسته بودن محیط کار ووجود بخارات سمی حاصل از جوشکاری حتما تهویه را روشن نمائید ودر تمام طول مدت جوشکاری باید روشن نمود.
  • دقت درجابجائی قطعات خصوصا هنگامی خصوصا هنگامی که به قطعات پیش گرما داده شده است حتما صورت گیرد (به دلیل اینکه تمام نقل و اتقالات در این قسمت با دست انجام می شود)
  • از لباس قرمز رنگ یرای جوشکاری آرگون استفاده نمائید و به محض مستهلک شدن البسه نسبت به تعویض آن اقدام نمائید.
  • سطح قطعه را همیشه تمیز نگه دارید ودر هنگام چرب بودن و یا رطوبت بعد از رفع نقص اقدام به فعالیت نمائید.
  • برای تمیز کردن سطح از سند بلاست یا استفاده از یک حلال مانند الکل با احتیاط کامل ایمنی استفاده کنید.
  • الکل و مواد قابل اشتعال را در یک محفظه بسته نگه داشته و در هنگام کار آن را از اطراف خود دور نگه دارید.
استاندارد شستی اعلام حریق
حتما بخوانید:

دستوراالعمل ایمنی جوش آرگون

سایت OSHA