24
دوره
947
کاربر
10979
دانشجو
8
استاد
محصولی یافت نشد
دوره های استادیار

پکیج به صرفه و اقتصادی HSE

غیر حضوری
بدون امتیاز 0 رای
14
1,377,000 717,000 تومان
10 ساعت

بازنگری ایمنی پیش از راه اندازی (PSSR)

غیر حضوری
بدون امتیاز 0 رای
37
459,000 تومان
5 ساعت

پکیج ایمنی کار در فضای بسته

غیر حضوری
بدون امتیاز 0 رای
68
189,000 تومان
3 ساعت

دوره استقرار سیستم مدیریت HSE

غیر حضوری
بدون امتیاز 0 رای
480
رایگان!
35 ساعت

دوره ایمنی جرثقیل

غیر حضوری
5.00 1 رای
838
459,000 تومان
7 ساعت

دوره ایمنی کار در ارتفاع

غیر حضوری
4.00 5 رای
836
459,000 تومان
3 ساعت
کتاب سرا

پکیج به صرفه و اقتصادی HSE

غیر حضوری
بدون امتیاز 0 رای
10 ساعت
14
1,377,000 717,000 تومان
ظرفیت تمام شد!

بازنگری ایمنی پیش از راه اندازی (PSSR)

غیر حضوری
بدون امتیاز 0 رای
5 ساعت
37
459,000 تومان

پکیج ایمنی کار در فضای بسته

غیر حضوری
بدون امتیاز 0 رای
3 ساعت
68
189,000 تومان
ظرفیت تمام شد!

دوره استقرار سیستم مدیریت HSE

غیر حضوری
بدون امتیاز 0 رای
35 ساعت
480
رایگان!