چگونه صندلی را تنظیم کنیم؟

در بحث ارگونومی یکی از مهم ترین مباحث ارگونومی صندلی کار می باشد. در این بخش می خواهیم نحوه تنظیم صندلی را برای شما عزیزان بیان کنیم:

  • جلوی صندلی ایستاده و ارتفاع آن را طوری تنظیم نمائیم که بالاترین نقطه نشیمنگاه زیر برآمدگی زانو باشد.
  • روی صندلی نشته و پاها را بصورت صاف روی کف زمین بگذارید.
  • پشتی صندلی را بطرف جلو یا عقب و همچنین بالا یا پایین طوری تنظیم نمائید که برآمدگی پشتی صندلی درست در قسمت گودی کمر قرار گیرد و کمر را حمایت نماید.
  • بطور مستقیم و راست بر روی صندلی نشسته همچنانکه بازوها در کنار بدن آویزان باشند.
  • آرنج را در حدود زاویه ۹۰ درجه خم نموده و در این حالت ارتفاع تکیه گاه ساعد را طوری تنظیم نمائید که با قسمت زیرین آرنج در تماس باشد.
  • اگر ترجیح بدهید می توانید نشیمنگاه صندلی را بطرف جلو یا عقب خم نمائید.
سیستم اطفاء حریق مخازن سوخت
حتما بخوانید: