روش های بارگیری در لیفتراک – Loading Methods

به طور کلی چهار روش اصلی برای بارگیری ایمن لیفتراک، روش های اسلایدهای بعدی هستند که هر کدام بر اساس شرایط و نوع بار انجام می شود:

روش قالبی (Block): معمول ترین روش بارگیری لیفتراک می باشد. در این روش به علت ناپایداری ردیف های بالائی بارهای چیده شده، باید این بارها را به کمک سیم بکسل، تسمه و روش های دیگر محکم بست و مهار نمود.

روش آجری (Brick): در این روش همانند آجرچینی، بارها چیده شده و هر سطح حدود ۹۰ درجه چرخش پیدا می کند و بارها در یکدیگر همانند آجر فرورفته و باعث مهار شدن یکدیگر می شوند.

روش فرفره ای (Pinwheel): این ورش زمانی که نتوان از الگوی آجری به دلیل ناپایداری بار استفاده کرد، به کار گرفته می شود.

روش بارچینی نامنظم (Irregular Stacking): در این روش از تکه های چوبی، تخته ی چندلا یا مقواهای کلفت در بین لایه های بارهای با شکل های نامنظم مانند قالب ریخته گری، کیسه ها و سایر شکل های نامنظم استفاده می شود تا پایداری این گونه از بارها تثبیت شود.

نحوه ریست و تعویض شیشه شستی اعلام حریق
حتما بخوانید: