L02-removebg-preview
ارزیابی ریسک به روش FMEA

ارزیابی ریسک به روش FMEA

ارزیابی ریسک به روش FMEA مقدمه: FMEA یا Failure Modes and Effects Analysis و یا تجزیه و تحلیل حالات خطا و آثار آن، یک ابزار نظام یافته بر پایه یک کار تیمی است که در تعریف و شناسائی و ارزیابی

ادامه مطلب

ایمنی داربست

ایمنی داربست

ایمنی داربست یکی از مهم ترین و جذاب ترین مسائل در حوزه ایمنی صنعتی و بهداشت حرفه ای می باشد. و در عین حال یکی از زمینه هائی است که اکثر کارشناسان HSE در آن تا حدودی اطلاعات کمی دارند.

ادامه مطلب

هارنس چیست و انواع هارنس

هارنس چیست و انواع هارنس – ایمنی یکی از مباحث بسیار مهم در بحث ایمنی صنعتی و بهداشت حرفه ای بحث جالب و شیرین و در عین حال حساس ایمنی کار در ارتفاع می باشد. و یکی از مواردی که

ادامه مطلب