برگشت شعله یا فلش بک چیست؟

در بحث ایمنی جوشکاری یکی از موارد بسیار مهم و دارای اهمیت بحث فلش بک و برگشت شعله می باشد. برگشت شعله (فلش بک) در هنگام فرایندهای جوشکاری و برشکاری با اکسیژن و گاز سوختنی اتفاق می افتد و می تواند منجر به صدمات جدی شود. نقص در تجهیزات (جوشکاری و برشکاری fuel-oxy) می تواند سبب انفجار یا آتش گرفتن گاز شود.

افرادی که از تجهیزات جوشکاری و برشکاری پرتابل استفاده می کنند، افرادی که امور لوله کشی را انجام می دهند، افرادی که در صنایع کشتی سازی فعالیت می کنند، افرادی که امور تخریب را انجام می دهند، افرادی که تجهیزات تهویه را نصب می کنند، ماهیگیران و کشاورزان از جمله افراد در معرض این خطر هستند.

 این پست راهنما، جهت افزایش آگاهی از نحوه ی صحیص استفاده از بازدارنده برگشت شعله (در این متن از کلمه فلاش بک بجای مانع برگشت شعله استفاه خواهد شد) به منظور کاهش و به حداقل رساندن صدمات به افراد و تجهیزات در نتیجه استفاده از فلاش بک، تهیه شده است.

هنگامی که فلش بک اتفاق می افتد

برگشت شعله زمانی که شعله به سمت عقب از نوک تورچ جوشکاری به سمت شیلنگ حرکت می کند اتفاق می افتد و معمولا با صدای زیر و بلندی همراه است.

 در صورت عدم کنترل شعله توسط فلاش بک، شعله می تواند باسرعت ١٣ متر بر ثانیه در طول شیلنگ به سمت سیلند حرکت کند و باعث انفجار شود. صدمات داخلی به شیلنگ گاز و اتصالات ناشی از گرمای زیاد برگشت شعله باعث افزایش خطر نقص تجهیزات و در نتیجه انفجار شود. برگشت شعله همواره نشان دهنده ی وجود نقص در بخشی از سیستم است (تجهیزات یا روش انجام کار) بنابراین قبل از شروع مجدد کار نقص را پیدا کرده، اصلاح کنید.

استفاده صحیح، نگهداری و تعمیرات به موقع از فلاش بک باعث به حداقل رساندن خطر نقص تجهیزات ناشی از برگشت شعله، خواهد شد. اگرچه فلاش بک ها نیز در اثر برگشت شعله مکرر دچار نقص شده و کارایی خود را ازدست خواهند داد. فلاش بک ها و سایر اتصلات اگرچه ممکن است بعد از برگشت شعله از لحاظ ظاهری سالم و بی عیب باشند اما امکان دارد که از قسمت داخلی خود دچار نقص شده باشند و در مراحل بعدی به هنگام استفاده روتین دچار مشکل شوند. بعداز هر مورد وقوع برگشت شعله، فلاش بک ها، اتصالات و شیلنگ باید از مدار جدا شده و توسط فرد صلاحیت داری مورد بازدید و کنترل قرار گیرد و درصورت نیاز تعمیر یا تعویض شوند.

روش های بارگیری در لیفتراک
حتما بخوانید:

علت فلش بک چیست؟

 بیشتر برگشت های شعله بعلت نقص در اتصال شیلنگ گاز, در نتیجه پوسیدگی و پارگی شیلنگ، کثیف شدن، حرارت بیش از حد، آسیب به هنگام جابجایی یا ذخیره یا و عدم انجام درست دستورالعمل ها می باشد.

 افزایش ناگهانی فشار گاز در دو شیلنگ تامین گننده که دراثر مانع یا یا نقص تجهیزات در یکی از شیلنگ ها، ممکن است باعث دمیده شدن شعله بداخل هریک از شیلنگ های گاز که در تحت فشار کمتری است بشود. نقص شیلنگ و اتصالات به گاز اجازه ی فرار می دهد که در نتیجه آن با عث آتش سوزی یا انفجار می شود. انجام تعمیرات منظم برای تمام تجهیزات جوشکاری با گاز،  برشکاری و حرارت دهی به کمک افراد متخصص که لازم است مطلع، آموزش دیده برای تعمیرات باشد کمک زیادی به پیشگیری از بروز برگشت شعله می کند.

بعضی از دلایل برگشت شعله :

 • اشتباه در بازکردن شیرهای گاز به هنگام شروع کار
 • ناکافی بودن تمییز کاری شیلنگ قبل از استفاده
 • انسداد,، پارگی، کوچکتر بودن یا بزرگتر بودن نوک شیلنگ
 • گرفتگی ( انسداد) قسمتی از شیلنگ، متعلقات برش کاری یا متعلقات حرارت دهی
 • عبور از روی شیلنگ به هنگام انجام جوشکاری
 • پیچیدگی و انسداد شیلنگ
 • اعمال فشار نامناسب گاز، ( بعلت در معرض دید نبودن فشار سنج که در نتیجه اپراتور در طول کارمتوجه آن نمی شود) محلی که فشار سنج در مسیر عبور گاز قرار می گیرد باید در معرض دید اپراتور باشد
 • کاهش فشار گاز بعلت افزایش طول شیلنگ
 • آسیب دیدگی شیلنگ بهنگام استفاده از فلاش بک قبلی
 • استفاده از شیلنگ گازی کهنه ای که تردد و شکننده شده باشد
 • افت فشار یا کافی نبودن حجم گاز در منبع در هر یک از شیلنگ ها
 • استفاده از فلاش بک نامناسب
 • گرفتگی نوک ترچ بعلت تجمع رسوب
 • نزدیک نگهداشتن ترچ به محل کار
 • افتادن قطعه داغ فلز بر روی شیلنگ و سوزاندن آن
 • استفاده از تجهیزات نامناسب (بعنوان مثال انتخاب تجهیزات نامناسب برای کار و استفاده نامناسب از تجهیزات)
ایمنی شارژ باتری
حتما بخوانید:

چرا فلاش بک ها لازم هستند؟

برگشت شعله با سرعت بسیار زیاد اتفاق می افتد. این زمان آنقدر کوتاه است که فرصت لازم جهت بستن شیر گاز (بصورت دستی) جهت جلوگیری از بروز خسارات امکان پذیر نمی باشد، بنابراین لازم است تا یک مانع جهت جلوگیری از بازگشت شعله در مسیر هر دو شیلنگ گاز در تجهیزات جوشکاری، برشکاری و حرارتی قرار گیرد. برطبق مقرارت ایمنی و بهداشت شغلی در غرب استرالیا لازم است تا چهار فلاش بک در هر دو سر شیلنگ ها قرار گیرد. استفاده از شیر یک طرفه (شیر اطمینان) به تنهایی برای جلوگیری از برگشت شعله کافی نمی باشد. نوع و اندازه فلاش بک باید توسط شرکت سازنده توصیه شده باشد. در صوت استفاده از فلاش بک با اندازه و نوع نامناسب امکان اختلال در جریان گاز و کاهش کارایی لازم در حین کار وجود دارد.