ایمنی ابزار دستی

تعریف ابزار دستی

ابزار دستی ابزاری است که با نیروی دست کار میکنند. ابزار دستی ابزار دقیقی هستند که قادر به انجام بسیاری از کارها میباشند در صورتی که به درستی از آنها استفاده شود. حوادث مرتبط با ابزار دستی معمولاً ناشی از استفاده نادرست یا استفاده نابجا از ابزار برای انجام کار میباشد. آموزش و استفاده صحیح از ابزار دستی میتواند از حوادث بسیاری جلوگیری کند .

ابزار قابل حمل غیر دستی

این ابزار قابلیت جابجایی و راحتی را بیشتر میکند اما به مراتب خطرات بیشتری نسبت به ابزار دستی دارد. انواع ابزار قابل حمل غیر دستی بر اساس منشأ قدرت ( منبع قدرت) به ابزار برقی، هیدرولیک، پنوماتیک و سوخت مایع (بنزینی) تقسیم میشوند .

حوادث ناشی از ابزار

اغلب حوادثی که در رابطه با ابزار اتفاق میافتند، به علل زیر هستند : :

 • استفاده از ابزار نامناسب برای کار
 • استفاده از ابزاری که در وضعیت بدی هستند
 • استفاده از ابزار بدون توجه کافی
 • استفاده از ابزاری که آموزش مورد نیاز آن را ندیده ایم
 • استفاده از ابزاری که مجاز به کار گیری آن نباشیم
 • حمل و نگهداری ابزار بطور غلط
 • حمل و نگهداری ابزاری که فاقد حفاظ های لازم باشند.
 • به کار گیری ابزار بدون استفاده از لوازم حفاظت فردی
 • استفاده از وسایل برقی بدون سیم اتصال زمین
 • استفاده از ابزاری که به طور مناسب در دست جا نمیگیرند
 • استفاده از ابزاری که بکار بردن آن نیاز به صرف نیروی زیادی دارد
 • استفاده از ابزاری که نیاز به تکرار حرکت دارند.
 • استفاده از ابزاری که دارای ارتعاش می باشند
 • استفاده از ابزاری که تولید صدای نسبتاَ زیاد میکنند
 • استفاده از ابزاری که تولید ذرات معلق، گرد وغبار و بخارات شیمیایی می کنند

اصول ایمنی در استفاده ار ابزار دستی

 • هر ابزار برای کار خاصی طراحی و ساخته شده است از به کار بردن ابزار مختلف به جای یکدیگر خودداری کنید.
 • ابزار را به جز برای هدف طراحی شده استفاده نکنید .
 • ابزار را طبق دستورالعمل مربوطه به کار ببرید.
 • برای انجام کار از ابزاری که اندازه آنها مناسب با کار است استفاده کنید.
 • قبل از هرگونه استفاده ابزار دستی را بازرسی کنید و در صورت معیوب بودن با ابزاری دیگر جایگزین کنید .
 • ابزارهای مورد استفاده نباید معیوب، شکسته، ترک خورده یا خمیده باشد. استفاده از این ابزار ممنوع است و باید نسبت به تعمیر یا از رده خارج کردن آنها اقدام کرد.
 • کارکنان باید آموزشهای مورد نیاز را در مورد نحوه استفاده ابزار دستی گذرانده باشند.
 • .با دستهای چرب و روغنی کار نکنید .
 • اگر ابزاری شکسته و یا به درستی کار نمیکند سریعاً به سرپرست اطلاع دهید .
 • رای آزمایش تیز بودن ابزار تیز، از یک قطعه چوب استفاده کنید و هرگز از انگشتان دست برای این کار استفاده نکنید.
 • نگام کار با ابزار، انگشتری، حلقه، دستبند و سایر وسایل زینتی را از خود دور کنید. زیرا این وسایل ممکن است گیر کنند و موجب صدمه به دست شما خواهند شد.
 • دستها، موی سر و البسه خود را از لبه تیز و قسمت های گردنده ابزار دور نگه دارید
 • در هنگام کار با دریل ها، اره برقی، رنگ پاش ماسه پاش و سایر ابزاری که تولید براده، تراشه و ذرات معلق مینمایند، حتماًاز وسایل حفاظتی صورت خصوصاً عینک ایمنی استفاده کنید
 • در هنگام کار با ابزاری که تولید صدای بیشتر از حد مجاز مینمایند از گوشی ایمنی مناسب استفاده کنید.
 • در هنگام کار با ابزاری که دارای قطعات گردنده می باشند از پوشیدن دستمال گردن، شال، لباس های آستین گشاد و لباس کار هائی که قسمت هایی از آن پاره شده خودداری کنید.
 • از پرتاب نمودن ابزار خوداری گردد .
 • برای اضافه کردن قدرت ابزاراز وسیله دیگری به عنوان اهرم استفاده نشود.
 • هنگامیکه با ابزار تیز برشکاری میکنید در خلاف بدن برش دهید .
 • اگر شیشه عینک حفاظتی شما را بخار گرفت کار را قطع کنید و عینک را تمیز کنید و سپس کار را ادامه دهید .
 • هنگام کار در ارتفاع برای نگهداری ابزار از ظروف با قابلیت آویز شدن مطمئن استفاده کنید
 • هنگامیکه با چکش یا اتبر کار میکنید بالای سر خود چیزی خرد نکنید .
 • هنگام بالا رفتن ابزار را در دست خود حمل نکنید. آنها را در غلاف چرمی قرار داده بالا ببرید و یا آنها را پس از بالا رفتن به بالا بکشید .
 • در ابزار دستی تغییر ایجاد نکنید .
 • کارکنان باید همیشه نسبت به ابزار دستی که توسط همکارانشان در حال استفاده است آگاه بوده و فاصلۀ ایمن را از آنها رعایت کنند .
 • هیچگاه حواس کسی که با ابزار دستی کار میکند را پرت نکنید . در طول شیفت کاری کارکنان باید بهطور دورهای وضعیت ابزار در حال استفاده را چک کنند .
 • هرگاه خطر پرتاب تراشه توسط ابزار وجود داشته باشد باید از وسائل حفاظت چشمی و در موارد دیگر مانند غبار، میست، بخارات، گازها و سر و صدا باید از وسایل حفاظت فردی مناسب استفاده شود
 • دستگاه های بنزینی دستی باید مجهز به اهرم فشاری باشند که در صورت قطع فشار انتقال نیرو به قسمت عملیاتی ابزار قطع شود .
 • اگر از ابزار کلیددار استفاده میکنید بعد از اتمام کار کلید آنرا بردارید
 • از تجهیزات حفاظت فردی مناسبی استفاده کنید .
 • قبل از استفاده از هر گونه تجهیزات حفاظت فردی اطمینان حاصل کنید که سالم و در وضعیت مناسبی باشد 
 • محل کار خود را تمیز و مرتب نگهدارید

حمل و نگهداری ابزار

 • شرکت باید دارای یک برنامه کنترل مرکزی ابزار به منظور حصول اطمینان از مشخص بودن محل، استفاده صحیح و نیز سالم بودن ابزار باشد.
 • هنگام کار روی نردبان، ابزار دستی کوچک را در کمربند و یا کیسه قرار دهید.
 • ابزار سنگین را در دلو یا جعبه طناب دار قرار داده و آنرا بالا بکشید.
 • در موقع حمل ابزار، قسمت های برنده آن را دور از بدن نگه دارید.
 • ابزاررا نباید درون جیبهای لباس کار حمل کرد ، مخصوصا اگر ابزار دارای قسمتهای تیز و برنده باشد .
 • ابزار کوچک را روی تخته دیواری آویزان کرده و یا در قفسه، جعبه ابزار یا کشو نگهداری کنید.
 • هرگز ابزار تیز و برنده را در جیب خود حمل نکنید.
 • ابزار تیز را در حالتی که نوک آن به سمت پایین است جابجا کنید .
 • پس از انجام کار کلیه ابزار جمع آوری و در محل مخصوص نگهداری شود .
 • ابزار تیز را در غلاف و یا جلد چرمی نگهدارید .
 • ابزار برش را همیشه تیز و در وضعیت مناسب نگهداری کنید .
 • ابزارهای که استفاده نمیشوند باید در درون جعبه ابزار یا در طبقات یا بهطور آویزان بر روی دیوار قرار گیرند .

ایمنی ابزار برقی

ابزار برقی می توانند ایجاد اتصال کوتاه نمایند، اتصال کوتاه می تواند شما را دچار شوک کرده، به ابزار صدمه برساند و یا ایجاد آتش سوزی بنماید. برای اجتناب از اتصال کوتاه:

 • از ابزار برقی که دارای پوششعایق باشند استفاده کنید.
 • برای ابزار برقی حتماً سیم اتصال بکشید (خصوصاًابزاری که فاقد پوششعایق هستند)
 • حتی الامکان از پلاک های سه شاخه استفاده کنید.
 • ابزار برقی را بوسیله سیم آنها بلند یا حمل نکنید.
 • سیم های زده دار ابزار برقی را تعویض نمایید.
 • برای خارج کردن پلاک از پریز، آن را محکم بگیرید و بکشید، هیچگاه سیم پلاک را نکشید.
 • قبل از اتصال پلاک به پریز، بررسی نمائید که سوئیچ وسیله خاموش باشد
 • ابزار برقی را در حالت روشن روی زمین نگذارید.
 • هنگام تمیز کردن یا تعویض قطعات ابزار برقی، آن را خاموش کنید و پلاک آن را از پریز خارج کنید،
 • اگر بدنه ابزار برقی در هنگام کار داغ شد و یا دود مشاهده کردید، فوراًسوئیچ آن را خاموش کنید.
 • اگر از سیم سیار استفاده میکنید، دقت نمایید که سیستم اتصال زمین داشته باشد.
 • اطمینان حاصل کنید که سیم اتصال برای وسیله مناسب و اندازه آن برای دسترسی به محل کار کافی باشد.
 • هنگام کار در خارج از ساختمان، برای جلوگیری از شوک حاصل از رطوبت زمین، حتی الامکان از ابزار باطری دار استفاده کنید
 • کابل ابزار باید از مسیر کف سابها، چمنزنها و مکانهایی که احتمال آسیب دیدن وجود دارد عبور ندهید .
 • وقتی ابزار به منبع انرژی متصل است به محوی که انگشت شما روی کلید است آن را حمل نکنید .
 • قبل از اتصال و جدا سازی ابزار به برق آن را خاموش کنید .
 • ابزار را در حالی که روشن است بی مراقبت رها نکنید .
 • وقتی دستهای شما خیس است و یا بر روی زمین خیس ایستادهاید ابزار برقی استفاده نکنید .
 • از ابزار برقی برای بریدن وسایل خیسو یا خیس خورده استفاده نکنید .
 • هنگامیکه دستکش چرمی یا کتانی خیس به دست دارید از ابزار برقی استفاده نکنید .
 • از ابزار برقی که رابط ارت دو شاخۀ آن نقص دارد استفاده نکنید .
 • از ابزار برقی که ایجاد جرقه میکند در فضایی که مایعات قابل اشتعال وجود دارند استفاده نکنید .
 • از یک خروجی چندین مصرف کننده را تغذیه نکنید
 • سیمهای سیار را از مسیر درها و منافذ سقف و دیوار و یا کف محل کار عبور ندهید. چون احتمال زخمی شدن آن وجود دارد .
 • از کشیدن و عبور دادن اجسام روی کابل خودداری کنید .
 • قبل از روشن کردن ابزار افراد در محل کار آگاه کنید .
 • هنگام کار با ابزار توجه کافی را به کار برده، با کسی حرف نزنید، و به اطراف نگاه نکنید .
 • هرگز حواس کسی را که با ابزار کار میکند پرت نکنید .
 • قبل از شروع کار و روشن کردن ابزار، کار خود را مشخص کنید .
 • قبل از هر گونه تمیز کردن، روغن کاری، تنظیم، ابزار خاموش و از منبع انرژی جدا کنید .
 • در هر جراحتی کمکهای اولیه را اعمال کنید .
 • از دستورالعمل های لاک اوت و تاگ اوت پیروی کنید.
 • هیچ شخصی نباید از ابزار برقی استفاده کند مگر اینکه آموزشهای لازم را دیده و از خطرات آن آگاه باشد .
 • محل کار را تمیز و مرتب نگه دارید .
 • از تجهیزات حفاظت فردی مناسب استفاده کنید .
 • . قبل از شروع کار با ابزار شیوه متوقف کردن آن را بدانید .
 • در طول شیفتکاری کارکنان باید به طور دورهای وضعیت ابزار مورد استفاده را چک کنند
 • هر گونه تیغه، پولی، چرخی دنده ترک دارد باید از سرویس خارج شود .
 • هرگاه خطر پرتاب تراشه توسط ابزار وجود داشته باشد همچنین در صورت وجود سر و صدا و ارتعاش باید از وسایل حفاظت فردی مناسب استفاده شود .
 • همۀ حفاظها که جزئی از ابزارهای الکتریکیاند باید هنگام کار نصب شوند مگر اینکه خود حفاظ خطر بزرگتری ایجاد کند
 • ابزار برقی باید بطور کامل در کنترل اپراتور باشد.
 • دستگاهها باید مجهز به کلید فشاری بوده به طوری که به محض قطع فشار دستگاه خاموش شود .
 • اپراتور باید دستورالعمل دستگاه را قبل از اولین استفاده و در صورت لزوم مطالعه کند .
 • دستگاههای الکتریکی معیوب باید از سرویس خارج شده و روی آنها برچسب “استفاده نکنید” نصب شود .
 • سیم و دو شاخۀ ابزار باید قبل و بعد از استفاده توسط اپراتور بازرسی شود و در این بازرسی شامل موارد زیر است :
 • از بین رفتن یا پوسیدگی هادیهای دو شاخه
 • از بین رفتن سوختن، ضعیف شدن عایقها
 • هادیهای بدون پوشش
 • اتصالات شل وضعیت
 • فیوزهای خراب و نامناسب و عدم وجود فیوز
 • از بین رفتن علائم و نشانه ها
ایمنی جک های تعادلی
حتما بخوانید:

ابزار هیدرولیک و پنوماتیک

 • شلینگ هوای فشرده را به سمت افراد نگیرید و یا برای تمیز کردن لباس استفاده نکنید .
 • لوله رابط ابزار پنوماتیک (هوای فشرده) بایستی متناسب با اندازه وفشار هوا بوده و با بست نواری شلنگ هوا به دستگاه متصل و محکم گردد.
 • از ابزاری که دارای دستۀ ترک خورده و یا دارای برآمدگیاند استفاده نکنید .
 • از کمپرسورهایی که فاقد حفاظ تسمهاند استفاده نکنید .
 • قبل از ترک کردن ابزار سوئیچ آنها را خاموش کرده و سپس اجازه دهید تا کاملاً متوقف شود .
 • قبل از هر گونه تنظیم یا تعیین ابزار، ابزار را از لوله هوا جدا کنید .

ایمنی سنگ سمباده قابل حمل ( فرز دستی )

 • حفاظ سنگ باید به گونه ای باشد که انتهای محور، مهره و لبۀ پرتاب کننده ذرات را پوشش دهد .
 • برای فرزکاری (سنگ کاری) باید بست مناسب انتخاب شود.
 • نباید به سنگ فشار بیش از حد وارد شود.
 • قبل از نصب کردن صفحه از ترکدار بودن آن اطمینان حاصل کنید. به این ترتیب که با یک وسیلۀ غیر فلزی و سبک به سنگ ضرباتی آرام وارد کرده اگر صدای شکسته داد از آن استفاده نکنید. زیرا هنگام عملیات شکسته و به اطراف پرت میشود. یک سنگ سالم مانند زنگ، صدا میدهد.
 • برای جلوگیری از ترکیدن سنگ آن را به طور آزاد روی محور قرار داده و سپس مهره محور را محکم کنید.
 • تا سنگ را بدون هر گونه انحراف در جای خود حفظ کند .
 • همیشه از توصیههای سازنده ابزار پیروی کنید.
 • همیشه اطمینان حاصل کنید که سرعت محور از سرعت حک شده روی سنگ بیشتر نباشد
 • احتمال دارد سنگ هنگام شروع کار متلاشی شود به این منظور اقدامات زیر را اعمال کنید:
 • اجازه دهید سنگ قبل از برش و سایش به سرعت نهایی برسد .
 • هنگامی که سنگ در حال شتاب گرفتن است در جلوی آن قرار نگیرید.

ایمنی آچار

 • آچارهای شکسته، ترکدار، خم شده و لب پریده و آچارهای با دستههای شل و شکسته را استفاده نکنید .
 • از واشر برای پر کردن فضای بین پیچ یا مهره و آچار استفاده نکنید .
 • از آچارهایی که سر آنها خورده شده استفاده نکنید .
 • آچارهایی که شکسته، خمیده و دارای خوردگی در فکها میباشد باید دور انداخته شود .
 • از آچارفرانسه و آچاربوکس در درجۀ اول (اولویت اول) و از آچار تخت در درجۀ دوم استفاده نمائید .
 • دهانه آچار رابرای اطمینان از عدم پریدگی، سائیدگی و ترک بازرسی کنید
 • آچار را به اندازه کافی بلند انتخاب کنید و از بکار بردن وسایل دیگری مانند لوله برای زیاد کردن نیرو اجتناب کنید، فشار زیادی ممکن است آچار شکسته و باعث مصدومیت شما شود.
 • بطور متعادل بایستید و آچار را به سمت خود بکشید، به سمت مقابل فشار ندهید زیرا ممکن است آچار لیز خورده و شما صدمه ببینید.
 • از آچار به عنوان چکش استفاده نکنید، ممکن است آچار در رفته و روی دست شما بخورد.
 • روی پیچ و مهره های زنگ زده روغن نفوذ کننده بریزید و سپس آن را با آچار چکش خور، بکس و یا یک آچار مقاوم باز کنید.
 • برای نیرو وارد کردن به آچارهای ضربه خور از چکش استفاده نکنید.
استفاده از دنده پنج در تخلیه و بارگیری
حتما بخوانید:

ایمنی پیچ گوشتی ها

 • همیشه نوع و اندازه نوک پیچ گوشتی را با سر پیچ برای مناسب بودن تطبیق دهید .
 • وقتی از یک پیچ گوشتی استفاده میکنید از بدن به عنوان نگهدارنده قطعه کار استفاده نکنید .
 • هنگامی که پیچ را محکم میکنید انگشتان خود را در کنار نوک پیچ گوشتی قرار ندهید .
 • هرگز با چکش یا انبر دست به پیج گوشتی ضربه نزنید .
 • هرگز از پیچ گوشتی به عنوان اسکنه، اهرم، سوراخ کن یا میخ کش استفاده نکنید .
 • هنگام انجام کار برقی از پیچ گوشتی عایق مناسب با ولتاژ استفاده کنید .
 • پیچ گوشتی را در جیب خود قرار ندهید .
 • هنگامی که دستهای شما خیس، روغنی و یا چرب است از پیچ گوشتی استفاده نکنید .
 • از پیچ گوشتی به عنوان وسیلۀ آزمایش کننده شارژ باطری استفاده نکنید .
 • هنگام استفاده از پیچ گوشتیهای فشاری، محکم و به آرامی به پائین فشار دهید

ایمنی انبر دست

 • از انبردست به عنوان آچار یا چکش استفاده نکنید .
 • از چکشبرای نیرو واردکردن به انبردست استفاده نکنید .
 • از لوله برای افزایش دادن طول دسته انبردست استفاده نکنید .
 • در هنگام کار الکتریکی از انبردست با دستههای عایق مناسب با ولیاژ استفاده کنید .
 • از انبردستهای شکسته، نوکدار و دارای خاصیت ارتجاعی استفاده نکنید .
 • در هنگام بریدن مواد با سیمچین یا انبردست باید با استفاده از پوشش مناسب در مقابل ذرات پرت شده حفاظت ایجاد کرد .

ایمنی انبر قفلی

 • هنگامیکه قطعه کار، بلندی ر ا به وسیلۀ انبرقفلی، قفل مینمائید باید انتهای دورتر آن توسط یک (حایل، خرک، جعبه و ..) قابل تنظیم حمایت شود .
 • محل قرارگیری قطعه کار در انبر باید بطوری باشد که تمام فک انبر قطعه کار را در بر گیرد
 • انبر قفلی هایی که دارای نوک در بدنه یا فک میباشند و یا فک آنها شکسته است نباید استفاده شود .
 • از اضافه کردن لوله برای وارد کردن نیروی بیشتر خودداری شود .

ایمنی قیچی ها

 • در هنگام کار با قیچیها از عینک حفاظتی استفاده نمائید .
 • در هنگام برش مواد با قیچی از دستکشمناسب استفاده نمائید .
 • از قیچیهای مستقیمبر برای بریدن منحنیها استفاده نکنید .
 • با محکم کردن پیچ و مهره قیچیها تیغه ها را در یک راستا قرار دهید .
 • از قیچی به عنوان چکش، پیچ گوشتی یا اهرم استفاده نکنید .
 • با استفاده از گیرههای قفلکننده قیچی، قیچیها را بعد از استفاده ببندید .

ایمنی چکش ها

 • برای در آوردن میخ از چکشمیخکش استفاده کنید .
 • میخ یا اجسام مشابه را با پهلوی چکش نکوبید .
 • هرگز با چکشمیخکش بر روی سطوح سخت کاری شده فولادی مانند قلم آهن ضربه نزنید
 • هنگامی که دست شما خیس، چرب یا روغنی است از چکش استفاده نکنید .
 • سطح دو چکش را هرگز به یکدیگر نکوبید .
 • -هرگز از چکشبه عنوان گوه یا اهرم و یا برای کشیدن میخهای بزرگ استفاده نکنید .
 • از پتکهای مخصوص استفاده کنید .

ایمنی ابزار پیچ و پرچکاری

 • در هنگام پیچ یا پرچکاری فولاد از دست خود به عنوان راهنمای پیچ یا پرچ استفاده نکنید
 • هنگامی که از دستگاه پرچ و چکش بادی استفاده نمیشود آن را از شیلنگهای رابط جدا کنید .
 • ابزار بادی را به وسیلۀ شیلنگ آن جابجا نکنید .
 • پیچ و پرچ را برای یکدیگر پرت نکنید، برای جابجایی پیچ، واشر و پین و پرچ از سبد استفاده کنید .
 • قبل از ترک کار پیچها و پرچها را در ظرف مخصوص قرار دهید .
 • پیچ و پرچ و مهره و پین ر ا در داخل جیب یا دست خود جابجا نکنید و از ظرف مخصوص استفاده کنید .

ایمنی اره دستی

 • کنترل اره را به وسیلۀ وارد کردن فشار رو به پایین در انتهای هر کورس حفظ کنید .
 • از ارههای دارای تیغه تنظیم شونده مانند اره آهنبر، اره موئی و کمان اره اگر تیغه آنها سفت محکم کشیده نشده بود استفاده نکنید .
 • از ارههایی که تیغۀ آنها کند است استفاده نکنید .
 • بعد از هر استفاده تیغههای اره را چرب کنید .
 • به هنگام اره کاری دستان و انگشتان خود را دور از تیغه اره نگهدارید .
 • اره را بوسیله تیغه آن حمل نکنید .
 • هنگام اره کاری، قطعۀ کار را بر روی میز کار محکم کنید .

ایمنی اره کمانهای قابل حمل

 • اره کمانهای قابل حمل با تیغه بزرگتر از پنج سانتی متر باید در همۀ مواقع به حفاظ مجهز باشد .
 • یک حفاظ فوقانی باید کل قسمت بالای تیغه را پوشش دهد .
 • یک حفاظ جمع شدنی تحتانی باید دندانههای اره را به جز محل تماس با مواد پوشش دهد .
 • حفاظ تحتانی باید بعد از آنکه از ماده در حال برش جدا شد به طور خودکار به محل اصلی برگردد .

ایمنی اره موتوری (زنجیری)

 • کارکنان باید در زمینۀ استفاده از اره آموزشهای لازم را دیده باشند .
 • هرگز اجازه ندهید افراد تازهکار بدون نظارت مستقل و مستمر از اره استفاده کنند .
 • قبل از استفاده از اره مطمئن شوید افراد در وضع جسمی خوبی قرار دارند.
 • کسی که با اره کار میکند نباید تنها باشد .
 • اره نباید در محلهای فاقد تهویه و خاموشکنندههای مناسب استفاده شود .
 • سوخت را در قوطیهای ایمن حمل کنید، در بطری شیشه ای حمل نکنید .
 • ظرف سوخت را با دست حمل کنید و در کولهپشتی قرار ندهید .
 • اره را قبل از سوختگیری و قبل از هر گونه حمل و نقل خاموش کنید .
 • اره کش و کمک هایش باید از کلاه سخت، وسایل حفاظتی چشم و صورت، دستکش و وسایل حفاظت شنوایی استفاده نمایند .
 • اره کش و کمک هایش باید از شلوار با دوام و چکمه با کف مقاوم در برابر لغزش و سرخوردن استفاده کنند.
 • اره های زنجیری باید دارای صدا خفه کن و مجهز به ترمز زنجیر برای جلوگیری از پس زدن اره باشند .
 • اره باید به حفاظهایی برای جلوگیری از آسیب دست مجهز باشد .
 • به هنگام سوختگیری باید حداقل ۱۵ متر از شعلۀ باز و منابع اشتعال فاصله گرفت .
 • مطمئن باشید که هنگام سوختگیری اره سرد است .
 • سوخت ریخته شده بر بدنۀ اره باید پاک شود و اره در فاصلۀ ۲ متری محل سوختگیری روشن شود.

ایمنی سوهان ها

 • هرگز از سوهان به عنوان پیچ گوشتی، چکش، اسکنه و یا اهرم استفاده نکنید .
 • هنگام استفاده از سوهان دسته را با یک دست و سر سوهان را با دست دیگر بگیرید .
 • هرگز با چکش بر سوهان ضربه نزنید .
 • سوهان ها به گونه ای نگهداری شوند که از برخورد و ساییدگی انها به یکدیگر جلوگیری شود.
 • از سوهان بدون دسته استفاده نکنید

ایمنی اسکنه و مقار

 • از اسکنه و مقار تیز استفاده کنید و از اسکنههایی که لبۀ آن کند شده استفاده نکنید .
 • از اسکنه هایی که سر ضربه خور آنها تیز است استفاده نکنید .
 • در صورت امکان اسکنه را با استفاده از ابزار نگهدارنده نگهدارید .
 • هنگام کار بر روی قطعه کارهای ریز آنها را با گیره محکم کنید، به سمت فک ثابت گیره ضربه زده و تراشه برداری کنید .